Karać czy nie ?

Wychowanie psa wymaga czasu i cierpliwości. Tresura psa oraz nauczenie go pożądanych zachowań polega na nagradzaniu pupila za prawidłowe postepowanie i sygnalizowaniu mu we właściwy sposób negatywnych postępowań. Związane jest to ze stosowaniem karem, które wywołują na wstępie negatywne skojarzenia, chociaż  nie powinny. Kara dla psa winna być represją za nieprzestrzeganie zasad i niewykonywanie poleceń. Negatywna reakcja ze strony właściciela, zapadnie mu w pamięć i spowoduje, iż zaniecha podobnych działań następnym razem. Nieprawidłowe zrozumienie pojęcia kary wywoła efekt odwrotny od zamierzonego. Pupil przy agresywnej i gwałtownej reakcji właściciela będzie czuł się zagubiony i na pewno nie rozpozna jego intencji. Jedyne co w nim wzbudzimy, to poczucie strachu. To z kolei nie wpłynie na poprawne rozwijanie się więzi pomiędzy opiekunem a właścicielem.

Istnieją negatywne sposoby karania psów. Należą do nich przemoc fizyczna jak bicie czy kopanie oraz przemoc psychiczna, do której zalicza się krzyk. Takie zachowania będą potęgować negatywne zachowania czworonoga ale również wzbudzać w nim agresję.

Warto wyróżnić tzw. karanie w sposób pozytywny bądź taki, który nie wywoła krzywdy psu. Do takich kar możemy zaliczyć ignorowanie psa, niepatrzenie w jego kierunku, izolowanie go, odmówienie mu rzeczy, której aktualnie pożąda, np. rzucenia mu piłki, wyjścia na spacer do czas aż uspokoi się, nie podanie mu smakołyka, nie spuszczenie go ze smyczy, przerwanie zabawy z psem.

W stosunku do zwierząt należy stosować kary humanitarne, takie które nie wpłyną negatywnie na jego psychikę  i kontakt z otoczeniem, innymi ludźmi czy zwierzętami. Przykładem negatywnego zachowania i wzbudzania negatywnych emocji u czworonoga jest np. ciągnięcie go za smycz podczas spaceru na widok innych psów czy ludzi. Karać trzeba umiejętnie. W sposób stanowczy, ale jednocześnie musimy być wytrwali i nie ulegać prośbom psa o rzucenie mu piłki czy smakołyku. Łatwo można zatem zauważyć, że największa karą dla czworonoga będzie odmowa mu tego, czego pożąda, a  nie stosowanie przemocy.

Related posts

Leave a Comment